Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. Л.Ратушної

Життєдайної творчості сила

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Home Гуртки Палацу Інформаційно-методичний
Інформаційно-методичний

Інформація про відділ

Інформаційно - методичний відділ здійснює методичну, видавничу,

дослідницьку та інформаційну діяльність

 

 

 Очеретна Людмила Павлівна
- зав. відділом

 

 


Філінова Ольга Василівна
- методист відділу художньо-естетичного виховання 
 
 

 Бондаренко Ірина Павлівна
- методист відділу науки і технічної творчості

 

 
Бєлан Ірина Михайлівна
- методист відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва 

  


Основні напрямки роботи:

- удосконалення навчально-виховного процесу в ПДЮ;

- організація навчання педагогів Палацу з питань педагогіки та психології;

- узагальнення педагогічного досвіду позашкільників, розробка та накопичення методичних матеріалів для керівників гуртків ПДЮ та педагогів шкіл;

- методична допомога колективам шкіл та позашкільних закладів з питань позакласної роботи, діяльності дитячих організацій, впровадження інноваційних форм роботи з дітьми різних вікових категорій;

- аналіз та систематизація методичних матеріалів, підготовка до друку та видавництво.

      Згідно Положення про позашкільний навчально-виховний заклад та Концепції діяльності Палацу дітей та юнацтва – одна з основних функцій ПДЮ – інформаційно-методична.

З метою реалізації цієї функції в Палаці розроблена і діє система методичної роботи Як і будь-яка система, вона має ядро, складові елементи, вхідні інформативні зв’язки і виходи, що дають змогу постійно оцінювати її ефективність і знаходити шляхи для удосконалення її розвитку.

Організаційно-керівним ядром цієї системи є методична рада, діяльність якої підпорядкована реалізації методичної проблеми ПДЮ.

Методична рада здійснює інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, планує та організовує методичну діяльність, затверджує її тематику, комплектує методичні об’єднання за циклами навчання, розглядає авторські програми керівників гуртків, надає допомогу адміністрації в проведені атестації педагогічних кадрів, підтримує зв’язки з іншими позашкільними закладами щодо обміну досвідом, вивчає і узагальнює кращий досвід керівників творчих об’єднань та організовує його впровадження.

Однією із форм методичної роботи в позашкільному закладі є робота методичних об’єднань педагогів. МО створюються з числа педагогів, які: організовують роботу творчих об’єднань за спеціальними профілями гурткової роботи, працюють над спільною методичною проблемою (темою).

Основною метою діяльності методичних об’єднань педагогів позашкільного закладу є:

- підвищення професійного рівня педагогів, забезпечення належного рівня їх теоретичної та практичної підготовки;

- стимулювання творчої діяльності педагогів;

- організація постійного обміну теоретичним та методичним досвідом роботи.

Основні завдання роботи МО є:

- інноваційна діяльність, розробка та відпрацювання методик, прикладних педагогічних технологій;

- пропаганда нових педагогічних ідей, їх творчий розвиток, запровадження перспективного педагогічного досвіду у практику роботи;

- систематизована робота над реформуванням та підвищенням педагогічної майстерності.

Інформаційно-методичний відділ ПДЮ систематично і послідовно проводить роботу по удосконаленню навчально-виховного процесу в Палаці та його методичного забезпечення.

Регулярно ( 1 раз на місяць) для педагогів Палацу проводяться заняття в “Школі педагогічної майстерності” ( методичні вівторки), спрямовані на підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня педагогів, їх психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності.

Метою занять в “Школі педагогічної майстерності” є:

- формування усвідомлення у педагогів потреби безперервного педагогічного самовдосконалення ;

- надбання позитивного досвіду педагогічного спілкування;

- залучення всіх педагогів Палацу до процесу творчого зростання і професійного самоствердження;

- задоволення потреб працівників позашкільного закладу з питань оволодіння передовою технологією навчання і виховання у досягненні нової наукової інформації.

План занять в “Школі педагогічної майстерності” складається з урахуванням основної науково-методичної проблеми діяльності Палацу.

Основні компоненти “Школи педагогічної майстерності” це :

- загальні заняття для керівників гуртків з питань педагогіки, психології та методики виховної роботи ( методичні вівторки)

- творчі лабораторії педагогів;

- заняття молодих педагогів-початківців;

- психологічні дослідження, діагностика педагогічного і дитячого колективів.

Популярності серед позашкільників області набули творчі лабораторії, що працюють на базі гуртків :

- студія моди “Оксамит”(Шевчук Л.М.)

- гурток ігротехніків (Степанкевич М.О.)

- гурток фітодизайну (Мохар І.А.),

- гурток радіооператорів (Сіпцова М.К.)

- гурток інформатики та програмування (Копняк В.Є.)

- творче об’єднання дітей-інвалідів та гурток м’якої іграшки ( Малєєва М.П., Малєєва Л.М., Добрянська В.В.)

- ансамбль народного танцю “Радість” ( Бойко В.А.)

- ансамбль спортивного бального танцю “Грація” (Мацюк О.М.)

Методична служба ПДЮ стимулює творчу діяльність педагогів-позашкільників, запрошуючи їх до участі в педагогічних конкурсах.

Одним із пріоритетних завдань ІМВ ставить налагодження співпраці зі школами та іншими закладами, а також проводить заняття в клубі спілкування лідерів 7-9 класів “Співрозмовник” та проведення зустрічей в циклі “Справа, яка об’єднує ”.

Інформаційно-методичний відділ упродовж року надає систематичну інструктивно-методичну допомогу педагогічним колективам шкіл у здійсненні позакласної роботи. Налагоджена робота із педагогами-організаторами та заступниками директорів загальноосвітніх шкіл м. Вінниці. Також проводяться методичні консультації для працівників позашкільних закладів Вінницької області.

Психологічна служба в закладі діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку творчої особистості, забезпечує своєчасне і систематичне вивчення особливостей розвитку особистості вихованця та пізнавальних процесів.

Психологічна служба Палацу:

- проводить групову, індивідуальну психолого-педагогічну діагностику гуртківців та педагогічних працівників;

- розробляє, впроваджує розвивальні програми з урахуванням індивідуальних та вікових особливостей дітей;

- здійснює превентивне виховання, профілактику адиктивної поведінки і шкідливих звичок серед підлітків;

 

- формує психологічну культуру педагогів, вихованців, батьків, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

 Статистика

Переглядів змісту : 502022