Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. Л.Ратушної

Життєдайної творчості сила

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Методичні матеріали

Програми гуртків КЗ ВМПДЮ

Інформація
про забезпечення діяльності гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об’єднань позашкільних
навчальних закладів навчальними програмами за напрямами позашкільної освіти
Комунальний заклад «Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної»

 

 

  1. Художньо-естетичний напрям
  2. Науково-технічний напрям
  3. Фізкультурно-спортивний напрям
  4. Декоративно-прикладний напрям 

 

 

Методичні інновації

Електронна адреса Друкувати PDF

ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМУ РОБОТИ КЕРІВНИКІВ ДИТЯЧИХ ОБЄДНАНЬ
ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ МЕТОДИЧНИХ ІННОВАЦІЙ

 

Сьогодні перед педагогікою стоїть найважливіша проблема: як зробити процес навчання та виховання цікавим і корисним. Кожен педагог хоче бачити в очах своїх вихованців зацікавленість, дивування, знання. Тому готуватись до занять приходиться заздалегідь. А головне, як донести матеріал дітям, як їм сподобатись?

 1.            Види методів навчання.

 Пасивні методи навчання. Педагог відіграє центральну роль на занятті. Переважає монологовий режим спілкування. Педагог сам розподіляє роботу та необхідну інформацію, пропонує заняття за заздалегідь складеним планом. Будь-яка спроба вихованця проявити самостійність, ініціативу і творчість розглядається як відхід від наміченого, єдино вірного плану роботи. Діти на таких заняттях є тільки об'єктом впливу дорослих (Схема 1.).

Активні методи навчання. На занятті використовується метод обговорення проблем, встановлюється діалоговий режим, центральна роль педагога залишається. Вихованці вже не є пасивними слухачами, вони можуть задавати питання, пропонувати власні рішення. Такі заняття не мають жорсткої структури, формулювання тем і проблем відбувається у формі спільного обговорення. Під час використання (Схема 2.).

Інтерактивні методи навчання. Педагог втрачає центральну роль, він стає організатором освітнього процесу. Акцент на такому занятті робиться на співпрацю та взаємодію. Педагог визначає загальний напрямок, контролює час і порядок виконання наміченого плану, дає консультації, допомагає під час ускладнень. Міняється сама обстановка на занятті, відбувається відхід від звичних вимог до дисципліни. Діти на таких заняттях взаємодіють один з одним, а педагог має піклуватися про те, щоб їхні зусилля були направлені на позитивний результат (Схема 3.).

 2.            Інтерактивні методи, які можна використовувати в роботі з дітьми на різних етапах гурткового заняття.

 На початку заняття варто заохочувати вихованців до того, шоб вони самі окреслювали власні цілі. Досвід свідчить, що люди досягають більшого, ніж запланували, за умови, якщо вони самі формулюють мету.

Метод «Станція ДЧЦМЗ» (Для Чого Це Мені Знадобиться?), рекомендований для використання на початку заняття відомим американським педагогом Джаннетт Вос у своїй книзі «Революція в навчанні». Цей метод дає можливість гуртківцям зосередитися на запитанні та розказати один одному і педагогу, що вони сподіваються одержати від цього заняття (теми). Наприклад: вивчення певного танцю, пісні, техніки плавання тощо.

Як викликати інтерес до заняття, до конкретної теми? Надійним засобом є пізнавальний інтерес, який можна сформувати за допомогою певних методичних прийомів, таких як «Дивуй!», коли найбуденніші явища, події, предмети можуть стати дивними, якщо на них подивитися з іншої точки зору. Здивування — початкова фаза розвитку пізнавального інтересу.

До цього ж методичного прийому можна віднести варіант «Що відбудеться, якщо...?». У цьому питанні розглядаються парадоксальні ситуації. Гуртківці  самі можуть знайти і запропонувати подібні ситуації для обговорення.

 

Для вивчення нового матеріалу підійде вправа Синквейн «5 рядків за особливими правилами».

Синквейн (від фр. cinquains, англ. cinquain) – вірш з п’яти рядків, що виник  в США під впливом японської поезії.

Структура побудови синквейну:

1 рядок – назва теми.

2 рядок – визначення теми з двох прикметників або дієприкметник.

3 рядок – три дієслова, які вказують дію в межах теми.

4 рядок – фраза з чотирьох слів, яка показує відношення автора до теми.

5 рядок – завершення теми, синонім першого слова, який виражений будь-якою частиною мови.

Приклад:

1. гра

2. весела, розвиваюча

3. з'ясувати, оцінити, розвинути

4. я люблю придумувати ігри

5. моделювання ситуації (розігрування ролей).

 

 

Метод «Проблема по колу» 

У гуртку цей метод може бути проведений таким чином: перша дитина ставить коротке питання по даній темі (наприклад: розучування певного танцю, пісні, виготовлення виробу, освоєння програми, техніки тощо) другій дитині. Друга дитина — третій, і так до останньої. Час на відповідь — кілька секунд.

 Для закріплення знань підійде метод «Портрет», який використовують для узагальнення вивченого матеріалу. Педагог зачитує твердження, в якому описані відомості, наприклад, про вид мистецтва, композитора, співака або музиканта, хореографа або танець, актора, спортсмена, компютерну програму, місто тощо. Діти намагаються впізнати об'єкт чи особу. Якщо не вдається, педагог зачитує друге твердження, що містить більш точну інформацію. Третє твердження містить таку інформацію, що не впізнати загадуване не можна.

Якщо вихованці вгадують об’єкт чи особу з першого твердження — отримують найвище схвалення.

 Таким чином, інтерактивні методи сприяють формуванню активної, самостійної позиції дітей, розвивають дослідницькі, рефлексивні й оціночні вміння. 

Останнє оновлення на Четвер, 10 листопада 2016 10:05
 

VII Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти - 2016»

Електронна адреса Друкувати PDF

У Київському Палаці дітей та юнацтва 17-19 березня 2016 р. відбулась головна подія освітньої галузі України  Сьома Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Третя Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України виставці «Сучасні заклади освіти» з 2010 року офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку міжнародних виставок, що проводяться в Україні.

Останнє оновлення на Вівторок, 22 березня 2016 14:53 Детальніше...
 

Педагогічні прийоми якісного заняття

Враховуючи власний педагогічний досвід, існуючі літературні джерела з проблем підвищення якості гурткових занять нами здійснене узагальнення найбільш дієвих педагогічних прийомів.

Лови помилку - пояснюючи матеріал, керівник навмисно допускає помилку. Учні заздалегідь попереджені про це. Навчіть їх реагувати на помилку, заохочуйте їх увагу! Керівник має прагнення, щоб діти не тільки помітили помилку, зрозуміли „помилконебезпечне" місце, але й знали правильну відповідь. Гуртківці уважно слідкують за виконанням завдання і коментують, які помилки зроблені, чому, і як треба робити правильно.

Відстрочена відгадка - на початку заняття керівник дає загадку (дивовижний факт), відгадку до якого, ключ до розуміння буде надано в процесі заняття. Інший варіант - загадку дають в кінці заняття, щоб гуртківці мали нагоду обміркувати її вдома і на початку наступного заняття вислухати висновки і дати вірну відповідь, вірне тлумачення дивовижного факту.

Фантастичне припущення - керівник доповнює реальну ситуацію фантастикою. Цей прийом дає можливість подивитися на звичні речі з незвичної точки зору.

Щедра оцінка - заохочувальний прийом для невпевнених в собі дітей. Оцінюєм словом, інтонацією, жестом, Використання цього прийому підбадьорює гуртківців, створює позитивний емоційний настрій, стимулює процес навчання. На цьому найменші успіхи дитини помічаються, авансуються майбутні успіхи, підтримується інтерес дитини до занять. Але для учня із завищеною самооцінкою „щедру оцінку" слід застосовувати обережно і помірковано.

Дитяче журі - керівник дає можливість гуртківцям не тільки оцінити роботу товаришів, але й розвивати вміння дітей аналізувати, відбирати вагомі критерії оцінки, обґрунтовувати свої висновки. Цей прийом широко використовується у гуртках декоративно-приладного напрямку, коли в колективі обговорюють, які роботи надати на виставку.

Здивуй - цей прийом перегукується з прийомом „Фантастичне припущення" - керівник знаходить таку точку зору, при якій буденне стає дивовижним. Цей прийом збуджує увагу дітей не тільки на заняття, але й може мати „пролонговану" дію впродовж тривалого часу після заняття, чим більш частіше і різноманітніше застосовується саме цей прийом.

Ідеальна оцінка - учням пропонується самим поставити собі оцінки за виконану роботу, за підсумки одного заняття. Це показовий прийом з точки зору оцінки вимогливості керівника до гуртківців, як правило, критерії оцінювання учнів орієнтовані на рівень вимог керівника і це може стати приводом до роздумів керівника щодо корекції своєї роботи. Рейтинг - завершуючи роботу, гуртківець сам ставить собі оцінку. За ту саму роботу оцінку ставить і керівник. Цей прийом зорієнтовує дітей на правильні критерії оцінювання роботи (right - від англ. - правильно) і привчає до регулярного оцінювання своєї праці.

Приваблива мета - перед гуртківцем ставиться проста, розумна і приваблива для них мета, досягаючи якої вони опановують навчальні завдання, що запланував педагог. Цей прийом тісно пов'язаний з мотивацією навчання і є надзвичайно важливим саме в позашкільному закладі, де відвідання занять добровільне. При відвіданні школи присутній елемент обов'язковості. В позашкіллі мотивація занять тільки одна - інтерес. „Приваблива мета" може бути розрахована на одне заняття, на певну частину заняття, на один вид роботи, але це обов'язковий елемент навчально-виховного процесу в позашкіллі.

Навчи іншого - кожен гуртківець має змогу виступити в привабливій для себе ролі вчителя, наставника. Це активізує гуртківців, заохочує їх до сумлінного виконання навчальних завдань. Іноді пояснення товариша сприймаються більш прийнято, ніж пояснення керівника.

Хто краще - момент змагання, як засіб активізації уваги, навчальної активності завжди був дієвим. Форма проведення змагання віддається на розсуд керівника. Змагання „Хто краще" може бути присутнім в роботі гуртка як окремий момент заняття, а може стати формою проведення всього заняття, як підбиття підсумків, вивчення цілої теми.

Роби, як я - з першого погляду виконання будь-яких дій чітко за керівником або призначеним керівником гуртківцем не несе в собі елементу творчості - механічно обіграти ситуацію повторення дій, рухів стане для учнів цікавим. (Наприклад: уявити, що ви перед дзеркалом, а в якості „дзеркала" виступає керівник або гуртківець, або обіграти ситуацію з кінозйомкою - всі дії фіксуються в уповільненому темпі.).

Розширення поля оцінок - для позашкільного закладу, де відсутні оцінки, використання цього прийому дає широкий простір керівникові для урізноманітнення і емоційного оцінювання роботи гуртківців. Враховуючи віковий склад гуртківців, ступінь довірливості взаємовідносин, стиль взаємовідносин, рейтинг керівника в колективі, кожен педагог може розширювати поле оцінок в тій мірі, в якій вважає за доцільне. (Шкала оцінювання може бути складена керівником і з долею гумору -„дуже, дуже гарно", „дуже, дуже старався", „дуже, дуже поспішав", „дуже, дуже стомився".

Кредит довіри - оцінювання роботи в „кредит". Враховуючи те, що позашкільний заклад не маніпулює оцінками, головною мотивацією навчання є виключно інтерес. Відлякати гуртківця негативною оцінкою дуже просто, а заохотити, помітити найменшу вдачу („ти ще трошки попрацюєш, і я впевнений, що робота стане кращою"; „я відчуваю, що ти зможеш..."), створити позитивний настрій, вселити впевненість в свої сили керівник і може, і зобов'язаний.

Точка зору - привчає гуртківців аналізувати, оцінювати, аргументувати свої думки. прийом стає в нагоді при обговоренні закінчених робіт, при оформленні виставок. Іноді можна застосовувати цей прийом, поділивши групу на два табори опонентів, які по черзі висловлюють свою думку. Застосування цього прийому сприяє розвитку комунікативних навичок у дітей, вчить логічно вибудовувати аргументи, культурі спілкування.

Наведені педагогічні прийоми і приклади їх використання є лише невеличкими цеглинками у будівлі власного педагогічного досвіду кожного керівника. Кожен, хто працює з дітьми, має свій арсенал прийомів, методів, власних таємниць і здогадок, помилок і перемог.

 

Участь у VIІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті»

Електронна адреса Друкувати PDF

Участь у VIІ Міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu – 2015»

20–22 жовтня 2015 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва відбувся Сьомий Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті» та II Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «World Edu – 2015».

Організувала  і провела форум  компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 780-р від 22.07.2015 р. виставці «Інноватика в сучасній освіті» офіційно надано статус міжнародної та включено до переліку виставок, що проводяться в Україні у 2015 році.

Міжнародний Освітній Форум «Інноватика в сучасній освіті» - єдиний широкомасштабний комплексний захід в галузі освіти України, який об’єднав навколо проблем інноваційної модернізації галузі усіх освітян, науковців, представників органів державної влади та управління, виробників та бізнес-структури з метою підвищення якості освіти, впровадження сучасних педагогічних технологій і визначення шляхів інтеграції до європейського освітнього простору.

Форум представляли:  77 провідних вищих навчальних закладів, наукових установ; 22 закордонних навчальних закладів і міжнародних освітніх агенцій; 98 професійно-технічних навчальних закладів і навчально-методичних центрів; 24 виробники та дистриб’ютори сучасних засобів навчання, проекти, програми та рішення для галузі освіти, видавництва, освітні портали; 357 вищих навчальних закладів післядипломної та неперервної освіти, обласних і міських управлінь (департаментів) освітою, загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних і позашкільних навчальних закладів на колективних стендах регіонів України.

Під час проведення Освітнього форуму відбулось нагородження переможців Національного конкурсу «Видатні науково-практичні досягнення в освіті» та конкурсів з 10 тематичних номінацій.          

         Приємно відмітити, що методичний посібник «Дитяче самоврядування як основа демократичного виховання учнівської молоді» (автори:  Підлісна Наталія Петрівна, Стецюра Оксана Петрівна, Очеретна Людмила Павлівна) Вінницького  міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної був нагороджений Дипломом і пам’ятним знаком «Лауреат конкурсу І ступеня» у номінації «Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України».

Під час проведення Міжнародного Освітнього Форуму «Інноватика в сучасній освіті» педагоги ВМПДЮ брали активну участь у роботі круглого столу, де активно ділились досвідом роботи Вінницької міської молодіжної громадської організації «Союз старшокласників «Лідер», співпрацею її з органами учнівського самоврядування шкіл міста та місцевими органами влади.

 Також  під час форуму був проведений майстер-клас з шамбали керівником гуртка-методистом Зразкового художнього колективу креатив-студії «Орхідея» ВМПДЮ - Мохар Іриною Анатоліївною.

VIІ Міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті»
Останнє оновлення на Середа, 28 жовтня 2015 16:45
 


Сторінка 1 з 6

Статистика

Переглядів змісту : 522149