Вінницький міський палац дітей та юнацтва ім. Л.Ратушної

Життєдайної творчості сила

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта

Пам'ятка педагогу, що атестується

Електронна адреса Друкувати PDF
   1. Атестація педагогічних працівників – це визначення їх відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації, стажу педагогічної роботи, залежно від яких їм встановлюється кваліфікаційна категорія, визначається відповідний посадовий оклад у межах схеми посадових окладів, присвоюється педагогічне звання.
   2. Атестація педагогічних працівників проводиться з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання зусиль до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.
   3. Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки, що включає теоретичну підготовленість, професійну компетентність, комунікативні та організаторські здібності, володіння спеціальними уміннями та знаннями, достатніми для виконання завдань та обов’язків певного рівня професійної діяльності.
   4. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу.
   5. Атестація педагогічних працівників позашкільного навчального закладу здійснюється, як правило, один раз у п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.
   6. Педагогічним працівникам, які відмовилися від чергової атестації, встановлюється кваліфікаційна категорія на ступінь нижча від тієї, яку вони мали за наслідками попередньої атестації.
   7. Позачергова атестації проводиться не раніше як через рік з дня видання керівником навчального закладу, органом державного управління освітою відповідного наказу.
   8. Під час атестації звертається увага на:
• рівень теоретичної, методичної та професійної компетентності;
• використання оптимальних форм та методів на заняттях;
• методичну активність педагогів(запровадження інноваційних технологій у навчальну та виховну роботу, методичні ідеї, знахідки тощо);
• підготовку переможців, призерів міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних виставок, змагань, конкурсів, фестивалів, олімпіад;
• володіння державною мовою України;
• участь у роботі МО (ПДЮ, шкільних, міських), “Школі педагогічної майстерності”;
• оснащення педагогічного процесу(кабінет, якість дидактичного матеріалу).
   9. Педагог, що атестується, повинен підготувати:
• план роботи на навчальний рік;
• методичне забезпечення навчально-виховного процесу: програмні матеріали, плани-схеми занять, методичні розробки, сценарії масових заходів, техніко-технологічні розробки, дидактичні, наочні, теоретичні матеріали, науково-методичні матеріали з досвіду роботи;
• матеріали про висвітлення роботи гуртка у ЗМІ;
• матеріали про  творче життя гуртка;
• результативність роботи дитячого об’єднання.
   10.  Методичні матеріали з досвіду  роботи керівник  гуртка здає голові методичної ради Палацу до 1 березня поточного року.
Останнє оновлення на Вівторок, 29 січня 2013 17:00  

Статистика

Переглядів змісту : 522140